X lat Klubu Wysoki Zamek i XX lat Wsplnoty Dobrego Pasterza

  --------------------------- TU: obejrzyj filmy - Klubu Wysoki Zamek ---------------------------

  Serdecznie zapraszamy 24.11.2012 g. 19.00 na wieczr z filmem:

  fireproof movie

   

  24.11.2012 g. 19.00 / wst?p wolny!


  kilka s?w na temat filmu:

  Caleb Holt ?yje wed?ug porzekad?a starego stra?aka: nigdy nie porzucaj twojego partnera. Wewn?trz p?on?cych budynkw to jego naturalny instynkt. W stygn?cym ?arze jego ma??e?stwa, to jest ju? ca?kiem inna historia. Przez dziesi?ciolecie ma??e?stwa, Caleb i Catherine Holt oddalili si? na tyle, ?e gotowi s?, by dalej ?y? bez siebie. Poniewa? ju? przygotowuj? si? do post?powania rozwodowego, ojciec Caleba prosi swojego syna, by sprbowa? podj?? eksperyment: Wyzwanie mi?osne. Caleb ufaj?cy, ?e "Wyzwanie mi?osne" nie ma nic wsplnego z jego "odrodzonymi w wierze" rodzicami, podejmuje prb?. Ale czy mo?e prbowa? pokocha? swoj? ?on?, podczas gdy odrzuca si? mo?liwo?? mi?o?ci Boga? Czy b?dzie zdolny ci?gle okazywa? mi?o?? osobie, ktra ju? ma dosy? jego uczucia? Czy te? jest to kolejne ma??e?stwo, ktre musi "pj?? z dymem"? (www.filmweb.pl)

   

  "FIREPROOF" - zwiastun 

  Filmy Wysokiego Zamku

  filmy Wysokiego Zamku

  Zupa w Kato

  Zupa w Kato

  Inne galerie

  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)

  CZYTAJ?C POMAGASZ !

  CZYTAJ?C POMAGASZ!!!

  Przeka? 1% dla Klubu WZ

  Przeka? 1% dla Klubu Wysoki Zamek

  Nasze Witosa-Za???e

  Nasze Witosa-Za???e

  Scena dla Ka?dego

  scena1

  Oferta imprez okazjonal. !!!

  Tanio i profesjonalnieOferta imprez okazjonalnych

  Polecane przez nas strony

  poleca

  Poszukaj w Zamku :)

  Klub Wysoki Zamek - dajmy m?odym alternatyw?