X lat Klubu Wysoki Zamek i XX lat Wsplnoty Dobrego Pasterza

  --------------------------- TU: obejrzyj filmy - Klubu Wysoki Zamek ---------------------------

  pizap

  12 kwietnia 2019 o godzinie 19.00  w restauracji MARCEPAN mieszcz?cej si? w Katowicach przy ul. Zawiszy Czarnego 16A odb?dzie si? niezwyk?y koncert zespo?u Drugie Pi?tro.  
  Ca?kowity dochd ze sprzeda?y biletw przeznaczony jest na pomoc dla KLUBU WYSOKI ZAMEK na katowickim Za???u, dzia?aj?cego w ramach WSPLNOTY DOBREGO PASTERZA.
  Wsplnota ta od 1993 roku zajmuje si? miedzy innymi niesieniem pomocy ludziom m?odym, zagubionym, cz?sto uzale?nionym, szukaj?cym sensu i lepszych warto?ci ?ycia.

  Niespieszne tempo, uroda s?w i niesamowite emocje to wyr?niki zespo?u Drugie Pi?tro, ktry na koncertach prezentuje swoj? niepowtarzalna stylistyk? opart? na wirtuozerii gitarowej Mariana Grskiego, m?drych, a jednocze?nie prostych tekstach i wielog?osowych aran?acjach.
  Twrcy szczerze i odwa?nie zamykaj? w tre?ci utworw swoje osobiste prze?ycia.
  W trakcie koncertw  muzykom udaje si? poruszy? g??bokie pok?ady wra?liwo?ci s?uchaczy, o czym ?wiadcz? cz?ste owacje na zako?cznie i niezwykle ?yczliwe komentarze.
  W sk?ad zespo?u wchodz?:
  Marian Grski- ?piew , gitara akustyczna, harmonijka ustna;
  Mariola Grska- ?piew , przeszkadzajki;
  Gabriela Kasprzak -?piew, gitara akustyczna, piano;
  Eugeniusz Niewolik- ?piew ,piano;
  Arek Niemiec- instrumenty perkusyjne.
  Od pocz?tku istnienia zesp?  zdobywa? nagrody na festiwalach poezji ?piewanej oraz w nurcie muzyki z krainy ?agodno?ci.  Miedzy innymi  w 2012 roku na Oglnopolskim Festiwalu YAPA w ?odzi.
  Po latach przerwy, muzycy wznowili dzia?alno?? i znowu podbijaj? serca publiczno?ci. Pracuj? te? nad pierwsz? autorsk? p?yt? ktra, jak obiecuj?, wyjdzie jeszcze w tym roku.
  Arty?ci, ze wzgl?du na wyj?tkowe przes?anie ich twrczo?ci stali si? bohaterami filmu dokumentalnego realizowanego dla Canal+
  W pi?tkowy wieczr w katowickim  MARCEPANIE zapowiada si? uczta artystyczna po??czona z  prawdziwie szlachetnym celem.

  Filmy Wysokiego Zamku

  filmy Wysokiego Zamku

  Zupa w Kato

  Zupa w Kato

  Inne galerie

  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)
  • Galerie Klubu Wysoki Zamek (2014)

  CZYTAJ?C POMAGASZ !

  CZYTAJ?C POMAGASZ!!!

  Przeka? 1% dla Klubu WZ

  Przeka? 1% dla Klubu Wysoki Zamek

  Nasze Witosa-Za???e

  Nasze Witosa-Za???e

  Scena dla Ka?dego

  scena1

  Oferta imprez okazjonal. !!!

  Tanio i profesjonalnieOferta imprez okazjonalnych

  Polecane przez nas strony

  poleca

  Poszukaj w Zamku :)

  Klub Wysoki Zamek - dajmy m?odym alternatyw?